องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
  การจัดงาน " MOI Waste Bank Week"[วันที่ 2024-03-15][ผู้อ่าน 43]
 
  ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นปกคลุมถนนบริเวณไหล่ทางบ้านแก้งยาว...[วันที่ 2024-03-13][ผู้อ่าน 17]
 
  Re - X - ray ขยะเปียก อบต.ภูแลนคา[วันที่ 2024-02-14][ผู้อ่าน 81]
 
  ประชุมพิจารณาร่างแผนฯ[วันที่ 2024-02-13][ผู้อ่าน 160]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกหน่อไม้ฝรั่ง[วันที่ 2024-02-12][ผู้อ่าน 25]
 
  ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มจ้อง -...[วันที่ 2023-12-15][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม "...[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 176]
 
  โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 158]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสตรีสากล[วันที่ 2023-03-06][ผู้อ่าน 78]
 
  ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 141]
 
  กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมปฎิเสธการับของขวัญและของกำนัลท...[วันที่ 2023-01-11][ผู้อ่าน 106]
 
  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 104]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6