องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกฎบัติการตรวจสอบภายใน [ 17 เม.ย. 2567 ]7
2 ประกาศรับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา [ 25 มี.ค. 2567 ]8
3 ประกาศแผนการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]4
4 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ม.ค. 2567 ]32
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ [ 22 ม.ค. 2567 ]12
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ม.ค. 2567 ]23
7 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชี [ 20 ธ.ค. 2566 ]28
8 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 30 พ.ย. 2566 ]10
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ [ 23 พ.ย. 2566 ]24
10 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 10 ต.ค. 2566 ]66
11 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.ค. 2566 ]157
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ (ภาค ก และ ภาค ข) [ 21 ก.ค. 2566 ]92
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.ค. 2566 ]56
14 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ฯ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา [ 3 ก.ค. 2566 ]80
15 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]64
16 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลฯ สายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฎิบัติ [ 11 พ.ค. 2566 ]106
17 กำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้ายและการออกประกาศสถานที่ปิดประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 31 มี.ค. 2566 ]113
18 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 24 มี.ค. 2566 ]85
19 ประกาศผลการสรรหา ฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี [ 8 ก.พ. 2566 ]69
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ภาค ก และภาค ข ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี [ 7 ก.พ. 2566 ]72
 
หน้า 1|2|3|4|5|6