องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
   ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประ...
  การจัดงาน " MOI Waste Bank Week"
  ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นปกคลุมถนนบริเวณไหล่ทางบ้านแก้งยาว...

 
อย่าวางใจ! ไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิด
 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 99 หมู่ 4 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-056580 โ ทรสาร 044-056581
E- mail:admin@phulanka.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign