องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019


วันที่  18  พฤษภาคม 2564  คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ภูแลนคา  ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์  ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งยาว , ห้วยน้ำคำ เพื่อแจกจ่ายให้กับ อสม. แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลภูแลนคา  ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12
2023-05-10
2023-05-03
2023-03-06
2023-02-20
2023-01-11
2022-11-25
2022-11-16