องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ


วันที่  17,18,21,22 พฤศจิกายน 2565
นายนิยม  ดิเรกศิลป์ นายก อบต.ภูแลนคา พร้อมด้วยพนักงาน อบต.ภูแลนคา ดำเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (อบรมเชิงปฏิบัติการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ)  ร่วมกับ กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน,อสม, ประชาชน โดยลงพื้นที่เคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์และจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ให้ครบ 100% ทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้าน

2024-03-15
2024-03-13
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12
2023-12-15
2023-05-10
2023-05-03
2023-03-06
2023-02-20