องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


โครงการออกให้บริการทำหมันสุนัขและแมว


วันที่ 16 พ.ย.65 อบต.ภูแลนคานายนิยม ดิเรกศิลป์ ร่วมกับปศุสัตว์เขต 3 โดย นส.พ.เทิดศักดิ์  ดีเสมอ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3และนางเกยูร เผือกศิลา ปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ที่ ศาลาSML บ้านโนนเหลื่อม ม.7 สุนัข 9 ตัว  เพศเมีย 8 ตัว  เพศผู้ 1 ตัว)    แมว 6 ตัว   (เพศเมีย 5 ตัว  เพศผู้ 1 ตัว)       รวม 15 ตัว

2024-03-15
2024-03-13
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12
2023-12-15
2023-05-10
2023-05-03
2023-03-06
2023-02-20