องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


โครงการสุขาภิบาลอาหารในชุมชน


23 กันยายน 2565 รพ.สต.แก้งยาวโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุน สปสช.ตำบลภูแลนคา ได้จัดอบรมโครงการสุขาภิบาลอาหารในชุมชน เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการ ร้านค้า แผงลอย ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อสม.แกนนำชุมชน มีความรู้อาหารปลอดภัย สามารถเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12
2023-05-10
2023-05-03
2023-03-06
2023-02-20
2023-01-11
2022-11-25
2022-11-16