องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


โครงการ To Be Number One


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาสนับสนุนงบประมาณโครงการ To Be Number One โดยจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เรื่องเพศศึกษา เรื่องปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยประสานงานกับ อสม.ในเขตเพื่อการเฝ้าระวัง

2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12
2023-05-10
2023-05-03
2023-03-06
2023-02-20
2023-01-11
2022-11-25
2022-11-16