องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]6
2 บันทึกรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]26
3 แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]26
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]164
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ม.ค. 2565 ]138
6 รายผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]191