องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร [ 20 พ.ค. 2565 ]154
2 ประมวลจริยธรรมพนักงาน [ 25 ก.พ. 2565 ]159
3 แบบใบลา ปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]157
4 การดำเนินการทางวินัย [ 25 ส.ค. 2564 ]160
5 การขอรับบำเหน็จบำนาญ [ 3 มิ.ย. 2564 ]165
6 การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขัั้นเงินเดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]157
7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ก.พ. 2564 ]153
8 พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง [ 15 ธ.ค. 2563 ]155
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท.พ.ศ.2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]159
10 การดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความปรองดอง [ 13 พ.ย. 2560 ]239