องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562
 
สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562
    วันที่ลงข่าว
: 18 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ