องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.1, ผด.2) ปี62

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.1, ผด.2) ปี62
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง