องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ