องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ