องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยน้ำคำ - บ้านโนนนาพวง บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ที่ 3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยน้ำคำ - บ้านโนนนาพวง บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง