องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


เผยแผร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายซับช่องปล้อง บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เผยแผร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายซับช่องปล้อง บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง