องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


เผแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายหว้าเฒ่า - กม.18 บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เผแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายหว้าเฒ่า - กม.18 บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง