องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง