องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา


 อปท. ในเขตอำเภอบ้านเขว้า  ได้มีมติร่วมกันจัดทำกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  ในปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาเป็นเจ้าภาพ  โดยมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูแลนคา  ทอดถวายในวันที่ 22 กันยายน 2560  รวมยอดผ้าป่าจำนวนทั้งสิ้น 59,107 บาท

2020-06-25
2020-06-25
2020-05-19
2020-03-25
2020-03-16
2019-09-18
2019-05-29
2019-05-29
2018-11-28
2018-11-22