องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา


 อปท. ในเขตอำเภอบ้านเขว้า  ได้มีมติร่วมกันจัดทำกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  ในปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาเป็นเจ้าภาพ  โดยมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูแลนคา  ทอดถวายในวันที่ 22 กันยายน 2560  รวมยอดผ้าป่าจำนวนทั้งสิ้น 59,107 บาท

2022-05-25
2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29