องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา


 อปท. ในเขตอำเภอบ้านเขว้า  ได้มีมติร่วมกันจัดทำกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  ในปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาเป็นเจ้าภาพ  โดยมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูแลนคา  ทอดถวายในวันที่ 22 กันยายน 2560  รวมยอดผ้าป่าจำนวนทั้งสิ้น 59,107 บาท

2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-13
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29
2020-10-21
2020-10-15
2020-08-20