องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


จุดบริการ " ปั่นข้ามเกิ้ง เบิ่งกระธูป " ปีที่ 2


 วันที่ 1 ตุลาคม  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม จุดพักรถจักรยาน  และช่วยเหลือนักปั่นที่ประสบเหตุต่าง ๆ ในงาน " ปั่นข้ามเกิ้ง เบิ่งกระธูป " ปีที่ 2   ประเพณีประจำปีของอำเภอหนองบัวแดง

2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-13
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29
2020-10-21
2020-10-15
2020-08-20