องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


จุดบริการ " ปั่นข้ามเกิ้ง เบิ่งกระธูป " ปีที่ 2


 วันที่ 1 ตุลาคม  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม จุดพักรถจักรยาน  และช่วยเหลือนักปั่นที่ประสบเหตุต่าง ๆ ในงาน " ปั่นข้ามเกิ้ง เบิ่งกระธูป " ปีที่ 2   ประเพณีประจำปีของอำเภอหนองบัวแดง

2022-05-25
2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29