องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


จุดบริการ " ปั่นข้ามเกิ้ง เบิ่งกระธูป " ปีที่ 2


 วันที่ 1 ตุลาคม  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม จุดพักรถจักรยาน  และช่วยเหลือนักปั่นที่ประสบเหตุต่าง ๆ ในงาน " ปั่นข้ามเกิ้ง เบิ่งกระธูป " ปีที่ 2   ประเพณีประจำปีของอำเภอหนองบัวแดง

2020-06-25
2020-06-25
2020-05-19
2020-03-25
2020-03-16
2019-09-18
2019-05-29
2019-05-29
2018-11-28
2018-11-22