องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


โครงการ " ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ "


 12 ตุลาคม  2560  นายธีระศักดิ์  โฉมศิริ นายอำเภอบ้านเขว้า  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบ้านเขว้า  ได้ออกให้บริการตามโครงการ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ " ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและให้บริการประชาชนในรูปแบบศูนย์บริการร่วมและให้บริการเชิงรุก  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ในพื้นที่  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือเขตชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น  มีประชาชนมารับบริการประมาณ  160  คน

2022-05-25
2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29