องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับประถมศึกษา


25 ธันวาคม 2560 นายนิยม ดิเรกศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับประถมศึกษา " ภูแลนคาเกมส์ 60 " ระหว่างวันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาได้จัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จำนวน 100,000 บาท

2022-05-25
2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29