องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับประถมศึกษา


25 ธันวาคม 2560 นายนิยม ดิเรกศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับประถมศึกษา " ภูแลนคาเกมส์ 60 " ระหว่างวันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาได้จัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จำนวน 100,000 บาท

2020-06-25
2020-06-25
2020-05-19
2020-03-25
2020-03-16
2019-09-18
2019-05-29
2019-05-29
2018-11-28
2018-11-22