องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับประถมศึกษา


25 ธันวาคม 2560 นายนิยม ดิเรกศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับประถมศึกษา " ภูแลนคาเกมส์ 60 " ระหว่างวันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาได้จัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จำนวน 100,000 บาท

2018-11-22
2018-01-13
2017-12-25
2017-11-06
2017-10-12
2017-10-01
2017-09-28
2017-09-28
2017-09-22
2017-09-21