องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว


วันที่  26 พฤษภาคม 2564  นายนิยม  ดิเรกศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.ภูแลนคา พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ " ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน " สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-13
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29
2020-10-21
2020-10-15
2020-08-20