องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


โครงการจัดทำดอกไม้จันทร์ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ


 ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทำดอกไม้จันทร์ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  ในวันที่  21  กันยายน  2560  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-13
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29
2020-10-21
2020-10-15
2020-08-20