องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


โครงการจัดทำดอกไม้จันทร์ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ


 ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทำดอกไม้จันทร์ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  ในวันที่  21  กันยายน  2560  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

2020-06-25
2020-06-25
2020-05-19
2020-03-25
2020-03-16
2019-09-18
2019-05-29
2019-05-29
2018-11-28
2018-11-22