องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี (พ.ศ. 2560 – 2563)

    รายละเอียดข่าว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี (พ.ศ. 2560 – 2563)

    เอกสารประกอบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี (พ.ศ. 2560 – 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ