องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]7
2 ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) [ 15 ม.ค. 2567 ]1
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมประจำปี พ.ศ.2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]9
4 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 10 ม.ค. 2567 ]3
5 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]2
6 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]1
7 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Donts [ 10 ม.ค. 2567 ]1
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]41
9 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2566 ]40
10 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2566 ]38
11 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2566 ]40