องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2566 ]18
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]15
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2566 ]24
4 รายงานผลการดำนเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 เม.ย. 2566 ]20
5 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]17
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2566 ]18
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2566 ]15
8 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]19
9 การวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2566 ]17
10 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 28 ม.ค. 2566 ]17
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 13 ม.ค. 2566 ]18
12 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (พ.ศ.2566-2570) [ 13 ม.ค. 2566 ]16
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]80
14 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]90
15 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]90
16 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]95
17 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]135
18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]136
19 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 มี.ค. 2565 ]100
20 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 16 มี.ค. 2565 ]98
 
หน้า 1|2