องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]19
2 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]29
3 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]28
4 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]30
5 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]35
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]36
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 มี.ค. 2565 ]39
8 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 16 มี.ค. 2565 ]37
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]35
10 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]37
11 แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต พ.ศ.2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]33
12 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 27 เม.ย. 2564 ]116
13 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]123
14 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2564 ]116
15 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]115
16 รายงานสถิติการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 23 เม.ย. 2564 ]118
17 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 23 เม.ย. 2564 ]114
18 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 14 ก.ค. 2563 ]629