องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน สายถนนลาดยาง ทช.ชย.4025 บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 [ 13 พ.ค. 2562 ]892
2 ประกาศผู้เสนอราคาชนะ โครงการถนนดิน สายบ้านนายสุริยนฯ - ที่ดินนายกองกันนยต์ หมู่ที่ 2 [ 4 เม.ย. 2562 ]211
3 ประกาศผู้เสนอราคาชนะโครงการก่อสร้างถนนดิน สายถนนลาดยาง ทช.ขย.4025 บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 [ 3 เม.ย. 2562 ]195
4 ประกาศผู้เสนอราคาชนะโครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนางขันทอง กองโฮม - ป่าช้าเก่า บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 [ 29 มี.ค. 2562 ]331
5 ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน สายนานายสุริยนต์ - ที่ดินนายกองหันต์ฯ บ้านแก้งยาว หมู่ 2 [ 14 มี.ค. 2562 ]192
6 ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านนางขันทอง กองโฮม - ป่าช้าเก่า หมู่ที่ 7 [ 12 มี.ค. 2562 ]215
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.222 สายบ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 - บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 [ 3 ธ.ค. 2561 ]262
8 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลงท้องถิ่น ชย.ถ.220 สายบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2-บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 3 ธ.ค. 2561 ]187
9 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ แบบอัดท้าย [ 30 พ.ย. 2561 ]215
10 ประกาศจำนวนผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก [ 2 ส.ค. 2561 ]190
11 ประกาศจำนวนผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก [ 1 ส.ค. 2561 ]156
12 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขายเอกสารงานจ้างฯ [ 19 ก.ค. 2561 ]165
13 ประกาศผู้่เสนอราคาชนะจัดซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์ [ 6 ก.ค. 2561 ]157
14 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก( วิธีe-bidding) [ 22 มิ.ย. 2561 ]158
15 ประกาศ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก ด้วยวิธีประกวดราคา [ 22 มิ.ย. 2561 ]144
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 พ.ค. 2561 ]150
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายนางภัชละ ยิ่งสันเทียะ - บ้านป่าปอแดง(สายสวนยาง) บ้านหว้าเฒ่า ม. 1 [ 27 มี.ค. 2561 ]155
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายคุ้มร่วมมิตรพัฒนา - คุ้มจ้อง บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 27 มี.ค. 2561 ]152
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายแหล่งท่องเที่ยวฯ บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 27 มี.ค. 2561 ]149
20 ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายคุ้มร่วมมิตรพัฒนา - คุ้มจ้อง บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 27 มี.ค. 2561 ]150
 
หน้า 1|2