องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.222 สายบ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 - บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 [ 3 ธ.ค. 2561 ]36
2 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลงท้องถิ่น ชย.ถ.220 สายบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2-บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 3 ธ.ค. 2561 ]39
3 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ แบบอัดท้าย [ 30 พ.ย. 2561 ]23
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะพร้อมลานตาก บ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 [ 6 ส.ค. 2561 ]299
5 ประกาศจำนวนผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก [ 2 ส.ค. 2561 ]295
6 ประกาศจำนวนผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก [ 1 ส.ค. 2561 ]302
7 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขายเอกสารงานจ้างฯ [ 19 ก.ค. 2561 ]303
8 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ค. 2561 ]301
9 ประกาศผู้่เสนอราคาชนะจัดซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์ [ 6 ก.ค. 2561 ]300
10 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก( วิธีe-bidding) [ 22 มิ.ย. 2561 ]302
11 ประกาศ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก ด้วยวิธีประกวดราคา [ 22 มิ.ย. 2561 ]295
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 พ.ค. 2561 ]292
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายนางภัชละ ยิ่งสันเทียะ - บ้านป่าปอแดง(สายสวนยาง) บ้านหว้าเฒ่า ม. 1 [ 27 มี.ค. 2561 ]297
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายคุ้มร่วมมิตรพัฒนา - คุ้มจ้อง บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 27 มี.ค. 2561 ]293
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายแหล่งท่องเที่ยวฯ บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 27 มี.ค. 2561 ]293
16 ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายคุ้มร่วมมิตรพัฒนา - คุ้มจ้อง บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 27 มี.ค. 2561 ]289
17 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายป่าช้า - ห้วยยางงู บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 [ 16 มี.ค. 2561 ]292
18 ทดสอบข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง [ 16 มิ.ย. 2560 ]292