วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูปไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับและไฟส่องสว่างในงานโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.220 สายบ้านแก้งยาว หมู่ที่2 - บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลภูแลนคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.222 สายบ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 - สายบ้านนาอินทร์แต่ง หมู่่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.222 สายบ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 - สายบ้านนาอินทร์แต่ง หมู่่ที่ 4
1  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูปไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
1  ต.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.220 สายบ้านแก้งยาว หมู่ที่2 - บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลภูแลนคา