วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อธงชาติไทย, ธงพระนามย่อ ว.ป.ร., เสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ระดับ 1-3 กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-4162 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส บ้านนางสมบุญ บัวสี บ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุบ้านผู้ด้อยโอกาส บ้านนายพัด บุญประเสริฐ บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง