องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 28 ก.ย. 2564 ]63
2 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 1 มิ.ย. 2564 ]63
3 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 10 มี.ค. 2564 ]194
4 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 [ 10 มี.ค. 2564 ]145
5 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]148
6 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]154
7 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 14 ต.ค. 2563 ]139
8 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 14 ต.ค. 2563 ]143
9 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]142
10 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]143
11 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]186
12 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]192
13 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]152
14 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]147