องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 28 ก.ย. 2564 ]16
2 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 1 มิ.ย. 2564 ]15
3 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 10 มี.ค. 2564 ]104
4 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 [ 10 มี.ค. 2564 ]97
5 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]99
6 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]102
7 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 14 ต.ค. 2563 ]95
8 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 14 ต.ค. 2563 ]93
9 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]96
10 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]97
11 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]96
12 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]98
13 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]102
14 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]100