องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 [ 10 มี.ค. 2564 ]55
2 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 [ 10 มี.ค. 2564 ]51
3 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 10 มี.ค. 2564 ]51
4 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 [ 10 มี.ค. 2564 ]50
5 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 14 ต.ค. 2563 ]46
6 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 14 ต.ค. 2563 ]46
7 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]50
8 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]50
9 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]50
10 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]50
11 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]51
12 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]53