องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับโอนย้าย อบต.ภูแลนคา [ 26 เม.ย. 2564 ]56
2 มอบหมายหน้าที่ อบต.ภูแลนคา ประจำปี 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]54
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 23 เม.ย. 2564 ]53
4 นโยบายบริหารบุคคล อบต.ภูแลนคา [ 23 เม.ย. 2564 ]56
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ [ 23 เม.ย. 2564 ]54
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไป [ 23 เม.ย. 2564 ]53
7 หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน [ 23 เม.ย. 2564 ]54
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย [ 23 เม.ย. 2564 ]56
9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]53
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]50
11 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]59
12 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 [ 15 มี.ค. 2564 ]57
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พศ.2564-2566) [ 14 ต.ค. 2563 ]62
14 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]61
15 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]59
16 เลื่อนประกาศผลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.ค. 2563 ]61