องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (สายบริหารฯ) [ 20 มิ.ย. 2565 ]6
2 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 17 มิ.ย. 2565 ]6
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 15 มิ.ย. 2565 ]10
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ค. 2565 ]16
5 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 23 พ.ค. 2565 ]15
6 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 2 พ.ค. 2565 ]17
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2565 ]20
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]33
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 18 เม.ย. 2565 ]32
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 18 เม.ย. 2565 ]35
11 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]32
12 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2565 ]33
13 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ภาค ก และภาค ข) [ 28 มี.ค. 2565 ]31
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 25 มี.ค. 2565 ]34
15 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]31
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ม.ค. 2565 ]31
17 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฎิบัติราชการภายในของ อบต.ภูแลนคา [ 4 ต.ค. 2564 ]19
18 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 4 ต.ค. 2564 ]19
19 ประกาศรับโอนย้าย อบต.ภูแลนคา [ 26 เม.ย. 2564 ]119
20 มอบหมายหน้าที่ อบต.ภูแลนคา ประจำปี 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]116
 
หน้า 1|2