องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2567 [ 23 พ.ค. 2567 ]5
2 รายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]4
3 รายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2566 [ 13 ส.ค. 2566 ]4
4 รายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 [ 10 มี.ค. 2566 ]6
5 รายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 10 มี.ค. 2566 ]4
6 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 28 ก.ย. 2564 ]111
7 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 1 มิ.ย. 2564 ]109
8 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 10 มี.ค. 2564 ]239
9 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 [ 10 มี.ค. 2564 ]188
10 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]189
11 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]198
12 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 14 ต.ค. 2563 ]187
13 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 14 ต.ค. 2563 ]189
14 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]187
15 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]186
16 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]229
17 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]238
18 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]191
19 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]189