องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 ธ.ค. 2565 ]18
2 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]15
3 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]9
4 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]218
5 เผยแผร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังโรงเรียนบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 [ 19 มี.ค. 2564 ]235
6 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ทำการ อบต.ภูแลนคา-บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 [ 18 มี.ค. 2564 ]227
7 เผนแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยหลัว หมู่ที่ 3 ตำบลภูแลนคา [ 18 มี.ค. 2564 ]214
8 เผยแผร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายซับช่องปล้อง บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 18 มี.ค. 2564 ]217
9 เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโนนเหลื่อม-บ้านห้วยตะแคง บ้านโนนเหลื่อม ม.7 [ 18 มี.ค. 2564 ]218
10 เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายนานายอนันต์ เต้าชัยภูมิ (สายเรียบเขาไดโนเสาร์) บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 [ 18 มี.ค. 2564 ]210
11 เผยแผร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหว้าเฒ่า - บ้านตาดพัฒนา บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 [ 18 มี.ค. 2564 ]213
12 เผแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายหว้าเฒ่า - กม.18 บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 [ 18 มี.ค. 2564 ]222
13 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มตาปู่เก่า - คุ้มซับสีทอง บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 18 มี.ค. 2564 ]229
14 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสังวาล ขดภูเขียว - บ้านนางนาง นาห่อม บ้านชีบน หมู่ที่ 6 [ 18 มี.ค. 2564 ]229
15 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายเมรุ - สะพานวังเดือนห้า (ต่อจากเดิม) บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 [ 4 ธ.ค. 2563 ]227
16 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งยาว - บ้านสามพันตา ตำบลภูแลนคา [ 9 พ.ย. 2563 ]228
17 เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหว้าเฒ่า - กม.18 ตำบลภูแลนคา [ 9 พ.ย. 2563 ]230
18 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]223
19 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเหลื่อม - บ้านตาดพัฒนา [ 14 ต.ค. 2563 ]222
20 เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยน้ำคำ - บ้านโนนนาพวง บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ที่ 3 [ 12 ต.ค. 2563 ]174
 
หน้า 1|2