องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]17
2 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]8
3 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]6
4 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]6
5 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]7
6 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]6
7 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]8
8 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]8
9 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 11 ธ.ค. 2566 ]6
10 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 11 ธ.ค. 2566 ]6
11 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]6
12 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]6
13 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]6
14 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]7
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 ธ.ค. 2565 ]47
16 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]43
17 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]38
18 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]249
19 เผยแผร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังโรงเรียนบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 [ 19 มี.ค. 2564 ]267
20 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ทำการ อบต.ภูแลนคา-บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 [ 18 มี.ค. 2564 ]258
 
หน้า 1|2|3